Nyheter

Här publiceras de senaste nyheterna inom föreningen.

Kallelse till Årsmöte i SWB Östergötland

Alla medlemmar i SWB Östergötland kallas härmed till Årsmöte lördag 28 augusti kl 16.00
Plats: Ingesgärde, Högsjö.

Årsmöteshandlingar finns att hämta på vår hemsida ca 14 dagar före mötet och motioner (förslag och önskemål) bör vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före mötet.

Anmälan och motioner till årsmötet mejlas till annica@heljorp.com senast 14 augusti.

Välkomna!

Visa ditt föl på fölbedömning!

Visa ditt föl på fölbedömning!

SWB Östergötland arrangerar fölbedömning 20/8 på Flemminge Gård, Vikbolandet och 21/8 Gottlösa, Mantorp. Domare Harald Jönsson. Länk till propositionen och anmälan hittar du under “Fölbedömning”. Välkomna!

Tider för löshoppningsträningen 2021-05-08

Föreningen anordnar löshoppnings- och miljöträning för Eva Gudmundsson på Smedstad Ridsportcentrum, lördag 8 maj från kl. 9.00. Några platser finns fortfarande kvar. Tidsschema för löshoppningen

Om du vill anmäla din häst, skicka anmälan till Annica Danielsson, annica@heljorp.com eller sms 073-418 60 27. Ange hästens namn och ålder samt visare/betalare. Kostnad: 300 kr för medlemmar och 500 kr för icke medlemmar. Betalning till bankgiro 5759-2263 eller swish till Anki Karlsson 070-603 40 68.

Varm välkomna!

Löshoppning och miljöträning inför unghästtester

Löshoppning och miljöträning inför unghästtester

Föreningen anordnar löshoppnings- och miljöträning för Eva Gudmundsson på Smedstad Ridsportcentrum, lördag 8 maj från kl. 9.00. Anmälan till Annica Danielsson, annica@heljorp.com eller sms 073-418 60 27. Ange hästens namn och ålder samt visare/betalare. Kostnad: 300 kr för medlemmar och 500 kr för icke medlemmar. Betalning till bankgiro 5759-2263 eller swish till Anki Karlsson 070-603 40 68. Glöm ej att ange namn på dig själv och hästen.

Varmt välkomna! SWB Östergötland