Om SWB Östergötland

SWB Östergötland är en av Sveriges större länsavelsföreningar inom Swedish Warmblood Association (SWB, tidigare ASVH). Medlemsantalet pendlar årligen runt 200.

Östergötlands varmblodsförening (ÖVF) var det tidigare namnet och föreningens verksamhet startade 1982.
Även tidigare fanns stort engagemang för den varmblodiga ridhästen inom länet och drevs bl. a. inom Östergötlands läns hästavelsförening och Varmblodsklubben i Östergötland.

Vår verksamhet syftar till att utveckla den svenska varmblodshästen samt vara ett stöd för våra medlemmar i deras verksamhet. Varje år har vi ett flertal arrangemang såsom Unghäst- och Ridhästtest, Fölbedömning, seminarier mm.

Som länsklubb till SWB delar SWB Östergötland riksorganisationens syfte att stödja och utveckla avel, uppfödning, utbildning och marknadsföring av svenska varmblodiga hästar för både ridning och sport.

Dess Affärsidé som genom att man stöttar uppfödningen av den svenska varmblodiga hästen och marknadsför den som en av världens främsta inom ridsportens alla discipliner skapar värden för medlemmarna.

SWB har som vision att uppfattas som en kvalitetsstämpel för uppfödning av den svenska varmblodiga hästen och förknippas med hästens framgångar i tävlingssammanhang. Svensk varmblodsavel ska höra till världens ledande när det gäller kvalitet på rid- och sporthästar.

En mission att verka för att den svenska varmblodiga hästen uppfattas som en av världens främsta rid- och sporthästar.

Avelsmålet inom SWB är en ädel, korrekt och hållbar varmblodshäst som genom sitt temperament, sin höga ridbarhet, goda rörelser och/eller hoppförmåga är internationellt konkurrenskraftig.
Som medlem i SWB Östergötland är du också medlem i SWB på riksnivå. SWB Östergötland representerar våra medlemmar vid SWB:s årsstämma. Ofta arrangeras även medlemsmöten i nära anslutning till stämman. Har du frågor eller vill föra fram åsikter eller idéer så är du välkommen att kontakta någon i SWB Östergötlands styrelsen . Det finns olika former av medlemskap. Läs mer om de olika medlemskapen och hur du blir medlem under “Bli medlem” här på hemsidan eller på www.swb.org.

Varmt Välkommen till SWB Östergötland!