Alla medlemmar i SWB Östergötland kallas härmed till Årsmöte söndag 5 mars kl 16.00 Plats: Smedstad Ridsportcenter, Linköping

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida https://ostvf.swb.org/ ca 14 dagar före mötet. Styrelsen tar gärna emot motioner (förslag och önskemål). Dessa bör vara styrelsen tillhanda snarast.

Efter årsmötet föreläser Ulla Carin Carlsson-Lindkvist om sin resa till UKRAINA 25/11 – 15/12 2022 med Eqccus Caballus Rescue Foundation ECRF. En resa genom hela Ukraina, från Lviv i väst till Cherson vid fronten i öst för att evakuera hästar och leverera foder och utrustning till hästar/hästägare och veterinär. Det blev en över 750 mil lång och händelserik resa.

Motioner till årsmötet och anmälan (för beräkning av förtäring/ specialkost och platser) mejlas till annica@heljorp.com

Välkomna