Styrelsen

Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter och två suppleanter. Du hittar respektive styrelsemedlems kontaktuppgifter här nedanför. 

Välkommen att kontakta oss
Du är välkommen att kontakta oss på telefon eller mail. 

Ordförande
Annica Danielsson
Vallerstad Häljorp 1,  596 92 Skänninge
Tel: 073- 418 60 27
Mail: annica@heljorp.com

Sekreterare
Sara 
Ämmervik

Mail: sara.ammervik@gmail.com

 

Vice Ordförande
Bengt Nilsson
Äng Varv, 591 94 Motala
Tel:  0141-23 21 27 eller 070-573 38 22
Mail: bengt.varv@gmail.com

Kassör
Ann-Kristin Karlsson
Linds Västergård, 590 47 Vikingstad
Tel: 013-840 68 eller 070-603 40 68
Mail: anki.karlsson@live.com

Ledamöter

Emma Tilly
Gottlösavägen 12, 596 93 Skänninge
​Tel: 073-402 74 64

Mail:  emmatillysridutbildning@gmail.com

Pia Jacobsson
Lönsås 256, 590 33 Borensberg
Tel: 0141-703 96
Mail: jacobsson.pi@telia.com

Kristina Krause
Karstorp, 610 10 Ljusfallshammar
Tel: 070-268 24 94
Mail: kristina.krause@bahnhof.se

Liselotte Tillberg
Lillebovägen 1,  610 21 Norsholm
Tel: 070-799 99 48
Mail: liselotte.tillberg61@gmail.com

Maria Leijon
Regna Råd 116, 640 10 Högsjö

Tel: 070-383 51 20
Mail:  raaleijon@hotmail.com 

Sara Ämmervik

Mail: sara.ammervik@gmail.com

Suppleanter
Anne Wickström
Kompanigatan 54, 587 58 Linköping
Tel: 070-520 03 46
Mail: anne.wickstrom@liu.se

Mia Sandell
Beta Albinsgården 2, 597 91 Åtvidaberg
​Tel: 070-514 12 60
Mail:  mia.sandell@utb.atvidaberg.se