Föreningen anordnar löshoppnings- och miljöträning för Eva Gudmundsson på Smedstad Ridsportcentrum, lördag 16 april (påskafton) från kl. 9.30. Anmälan till Annica Danielsson, annica@heljorp.com eller sms 073-418 60 27. Ange hästens namn och ålder samt visare/betalare. Kostnad: 300 kr för medlemmar och 500 kr för icke medlemmar. Betalning till bankgiro 5759-2263 eller swish till Anki Karlsson 070-603 40 68. Glöm ej att ange namn på dig själv och hästen.

Varmt välkomna1