Alla medlemmar i SWB Östergötland kallas härmed till Årsmöte lördag 28 augusti kl 16.00
Plats: Ingesgärde, Högsjö.

Årsmöteshandlingar finns att hämta på vår hemsida ca 14 dagar före mötet och motioner (förslag och önskemål) bör vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före mötet.

Anmälan och motioner till årsmötet mejlas till annica@heljorp.com senast 14 augusti.

Välkomna!