Alla medlemmar i SWB Östergötland kallas härmed till Årsmöte söndag 20 mars kl 16.00 Plats: Smedstad Ridsportcenter, Linköping

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida https://ostvf.swb.org/ ca 14 dagar före mötet. Styrelsen tar gärna emot motioner (förslag och önskemål). Dessa bör vara styrelsen tillhanda snarast.

Efter årsmötet kommer vi även ha en talare som presenteras inom kort. Vid mötet serveras en matig fikamacka.

Motioner till årsmötet och anmälan (för beräkning av förtäring/ specialkost och platser) mejlas till annica@heljorp.com

Varmt Välkomna, Styrelsen SWB Östergötland